• Et nytt liv med bolig

  Da Svein Roger Hasselbo kom ut fra sin siste avrusning, sto en splitter ny leilighet og ventet på ham. Hasselbo mener egen bolig har vært avgjørende for at han har fått hverdagen på fote igjen.

 • - ROP-retningslinjen har betydelig rettslig status

  Den rettslige statusen til ROP-retningslinjen henger sammen med kravet om faglig forsvarlighet, særlig på systemnivå, sa Lasse Johnsen under et foredrag om juridiske forhold i retningslinjer.

 • Motivert helsepersonell får flere unge med psykose ut i jobb

  Langt flere psykosepasienter kom ut i jobb og studier da klinikerne endret holdningene sine, viser en ny, britisk studie. Norske IPS-aktører ønsker holdningsendrende tiltak velkommen. 

 • På tokt mot rusen

  Mannskapet på M/S Bergvåg er alle tidligere rusmisbrukere, noen av dem har nettopp sluttet. De har ingen sjanse i havet til å ruse seg på båten og de fleste forblir rusfrie når de kommer hjem. Foreningen «Alle kan bli rusfri» håper på økonomisk støtte til en ny sjøreise neste sommer.  

Aktuelt

Kartleggingsverktøy

Bokomtaler

Kurs og konferanser