• «Tar tingene i henda og gjør noe med det»

  Teamet for psykisk helse og rus i Bydel Gamle Oslo arbeider recovery-orientert og bidrar til at brukerne får bedre livskvalitet, fastslår forskere i ny evalueringsrapport.

 • «Alle» vil ha med pårørende – men skjer ikke i praksis

  Pårørende til stoffavhengige får stadig høre hvilken ressurs de kan være for pasienten. Og pårørende vil gjerne stille opp. Men i praksis føler de seg ikke inkludert. – Kunne de ansatte i det minste ha gitt oss litt håp, sier pårørende.

 • Tar utgangspunkt i brukernes mål og ønsker

  Syv kommuner på Romerike skal tilby pasienter med alvorlig psykisk lidelse IMR, et nytt behandlingstilbud for å mestre lidelsen og arbeide for recovery. 

 • Ingen «depresjon-light» for alkoholmisbrukere

  Depressive symptomer hos pasienter med både depresjon og alkoholproblem er mer alvorlige enn hos deprimerte pasienter uten ruslidelse, viser en ny studie. – Det bekrefter hvor viktig det er å behandle depresjonen og alkoholproblemet samtidig, sier psykologspesialist Cecilie Skule. 

Aktuelt

Kartleggingsverktøy

Bokomtaler

 • Flinkis-generasjonen

  Dagens norske ungdom drikker mindre, ruser seg mindre, skulker mindre og har færre konflikter med lærere og foreldre enn tidligere generasjoner. Hvor ble ungdomsopprøret av, er et av spørsmålene i Tormod Øias nye bok.  

 • ACT-håndbok i ny utgave

  Håndbok for ACT er revidert, og beskriver nå også FACT.

Kurs og konferanser