• En dannelsesreise i Vancouver

  Thomas Kulbrandstad sa opp jobben for å jobbe frivillig i en av de aller tyngst belastede bydelene i Nord-Amerika. Her deler han noen erfaringer fra arbeidet
  med rus- og psykiske lidelser i Vancouver, Canada.

 • Foreldre aner ikke hva barna gjør på nett

  For ungdom er sosiale medier selve livet, men foreldre er lite interessert i barnas liv på nett. Voksne må involvere seg i barnas nettbruk for å forebygge skade, mener medieforsker Elisabeth Staksrud.

 • – Bør screene for internettavhengighet ved rusklinikker

  Internettavhengighet bør ses som en vanlig tilleggslidelse ved annen rusavhengighet, og ruspasienter bør screenes for internettavhengighet når de kommer til rusklinikken, mener tyske forskere. 

 • Medisinering eller samtaleterapi? Ja takk, begge deler!

  En enten-eller-holdning til debatten om medisinering versus samtaleterapi ved psykisk sykdom har ikke noe for seg - forskere bør heller ha fokus på hvordan tilnærmingene kan kombineres på best mulig måte, mener forfatterne bak en omfattende metaanalyse. 

Aktuelt

 • – Fremtiden for poliklinisk behandling av ROP-pasienter

  – Vi har vært opptatt av å ikke bli en ren ruspoliklinikk, skriver prosjektgruppen som leder arbeidet med implementering av ROP-retningslinjen i en tverrfaglig klinisk hverdag med ungdom og unge voksne i Asker og Bærum. Her kan du lese rapporten.

 • Forskningsnytt fra Bergen

  Lovende, ny behandling av panikkpasienter, samt resultater fra en 10-årig oppfølgingsstudie av depresjon og kognitiv fungering var blant programpostene på regionalt forskningsnettverk i Bergen nylig. 

Kartleggingsverktøy

Bokomtaler

 • Ny tid for små barn

  Dion Sommer ønsker intet mindre enn et paradigmeskifte innen hvordan vi tenker om barn og barndom. I den nye utgaven av boka Barndomspsykologi – Små barn i en ny tid tar han et oppgjør med rådende tanker innen utviklingspsykologi. 

 • Når ord ikke strekker til

  I den nye boka Psykisk helse viser forfatter Geir Lorem hva fagutøvere kan gjøre i møte med psykotiske pasienter, når felles erfaringer mangler og ordene ikke strekker til. 

Kurs og konferanser